Skip to main content

Projekttid

Projekttid är ett tidredovisningssystem med fokus på kärnan, det vill säga tidredovisning. Tid är vad konsulter säljer och tid ska vara enkelt, logiskt och snabbt att rapportera.

Projekttid fungerar lika bra i webbläsaren på datorn, som på mobilen eller surfplattan, och finns både som iOS-app och som Android-app.

Men tidredovisningen är byggd runt kund- och projekthantering och naturligtvis fakturerar man genom systemet. Detta ger en så väldigt bra kontroll av ut- och inflödet till konsultverksamheten att systemet blir ett affärsystem för konsulten. Elektronisk fakturering enligt den nya EU-standarden (PEPPOL BIZ) klarar förstås Projekttid, samt exporter till bokföring.

Vi har själva fått pröva (mer eller mindre frivilligt) många av marknadens stora tidredovisningssystem, vilka utan undantag är klumpiga med dåliga gränssnitt mot användaren, vilket övertygade oss om att satsa på att vidareutveckla och modernisera Projekttid. Vilket gör att vi med fog kan hävda att det inte finns något system på marknaden som matchar Projekttid i smidighet och logik.

Det passar extra bra för konsulter och andra som säljer sin tid. Optimalt för enmansföretag, fåmansföretag samt medelstora företag.

Läs mer om Projekttid eller starta en tre månaders kostnadsfri provperiod av Projekttid, utan förpliktelser.